Dziecko niepełnosprawne oraz chore przewlekle a przemoc w rodzinie. Interwencja

W serii „Profilaktyka” ukazała się druga część publikacji autorstwa Katarzyny Fenik-Gaberle i Renaty Kałuckiej – poradnik dotyczący interwencji na wypadek krzywdzenia w rodzinie dzieci niepełnosprawnych i chorych przewlekle.

Treści zawarte w poradniku autorki dedykują przede wszystkim tym pracownikom oświaty, którzy w swoich placówkach będą prowadzić szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów i dyrektorów tych jednostek. Zajęcia szkoleniowe według proponowanego scenariusza autorki polecają także uwadze rehabilitantów, terapeutów i innych osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi i chorymi przewlekle.

Obie części publikacji zarówno Rozpoznanie, jak i Interwencja mają za zadanie nie tylko ułatwić zespołom pedagogicznym od­nalezienie się w procesie diagnozy i reagowanie na przemoc, ale także przynieść pedagogom satysfakcję z udzielania pomocy dziecku i jego rodzinie. Publikację uzupełnia prezentacja slajdów zawierająca treści poradnika.

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa