Zarządzanie emocjami – publikacja w serii Zdrowie psychiczne

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą publikacją z zapoczątkowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji serii wydawniczej Zdrowie psychiczne. Pozycja publikowana w tej serii adresowana jest do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, ale pomysły w niej zawarte mogą wykorzystać także inni pracownicy systemu oświaty i rodzice uczniów.

Marta Jankowska, korzystając z własnej praktyki psychoterapeutycznej oraz doświadczeń zdobytych w pracy pedagoga szkolnego, proponuje w niej uporządkowanie wiedzy z zakresu emocji. Publikacja zawiera informacje dotyczące kompetencji emocjonalnych oraz ćwiczenia służące samorozwojowi nauczycieli w tej sferze. Przedstawione w niej zostały sposoby pracy z uczniami nad rozumieniem, nazywaniem i wyrażaniem własnych odczuć i potrzeb. Autorka wskazuje m.in., jak odróżniać emocje prawdziwe od rzekomych. Instruuje, w jaki sposób komunikować swoje potrzeby i stany psychiczne zgodnie z modelem „porozumienia bez przemocy”. W przystępnej formie zarysowane zostało zagadnienie „inteligencji emocjonalnej”, wychodząc z założenia, że umiejętność zarządzania własnymi emocjami to w XXI w. cenna kompetencja zapewniająca zdrowie psychiczne, a także sukcesy na wielu płaszczyznach życia.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Zarządzanie emocjami – krok w stronę zdrowia psychicznego”

Ostatnia aktualizacja: 31 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa