Kompendium wiedzy na temat opracowania programów nauczania i scenariuszy zajęć oraz lekcji wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy

Publikacja prof. Jana Fazlagicia powstała w ramach realizacji projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzą­cych w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólne­go w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”. W sposób skondensowany prezentuje ona najnowsze trendy w edukacji, dokonując krytycznego osądu tych, które mimo popularności nie mają naukowego uzasadnienia. Wskazuje kompetencje, których posiadanie zapewni absolwentom szkół dopasowanie do realiów, z jakimi będą musieli się zetknąć, wchodząc niebawem na rynek pracy znacznie różniący się od znanego nam z przeszłości. W tym kontekście autor określa cechy i zasady konstruowania programów nauczania oraz wskazuje sposoby i narzędzia ich ewaluacji, eksponuje również metody, techniki i formy nauczania warte zastosowania w edukacji nastawionej na wyposażenie uczniów w kompetencje kluczowe.

Ostatnia aktualizacja: 11 września 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa