Skuteczna profilaktyka uzależnień behawioralnych

Skuteczna profilaktyka uzależnień behawioralnych _okładka
Skuteczna profilaktyka uzależnień behawioralnych _okładka

Autorka porusza kwestię coraz częściej diagnozowanych wśród młodzieży uzależnień behawioralnych, opisanych zarówno w klasyfikacji ICD, jak i DSM – zwłaszcza tych wynikających z nadużywania internetu oraz gier online. Analizuje przyczyny i opisuje specyfikę tego typu zaburzeń, wskazując zwłaszcza na emocjonalno-społeczne podłoże problemowych nawyków młodych osób. Poradnik ma za zadanie uświadomić rodzicom, wychowawcom i innym pracownikom sektora edukacji, jakie istotne czynniki ryzyka i czynniki chroniące należy uwzględniać w codziennych działaniach, a także jak budować programy profilaktyczne, by skutecznie zapobiegać uzależnieniom behawioralnym.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 13 września 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa