Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Publikacja dla nauczycieli szkół podstawowych, integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi i innych osób pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, zainteresowanych prowadzeniem zajęć z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zdaniem autorek poradnika umiejętne wykorzystanie rozwijającej się myśli technicznej może być dużym wsparciem w procesie edukacyjnym i znacznie podnosić jego jakość, a dostępne narzędzia mogą wspomagać integrację społeczną uczniów i środowiska oświatowego.

Warto zatem, żeby szkoła czerpała korzyści z potencjału TIK – nie tylko jako instrumentu poszerzającego wachlarz metod kształcenia, ale także dostosowania wymagań kierowanych do uczniów z dysfunkcjami.

Autorki postulują rozsądne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez ciągłe zdobywanie wiedzy o dostępnych programach, aplikacjach użytkowych, grach wideo itd. W trzech częściach poradnika omawiają rozwiązania dotyczące prawa autorskiego ułatwiające bezpłatne korzystanie z utworów chronionych, inspirują do wzbogacania zajęć proponowanymi aplikacjami i programami oraz w scenariuszach lekcji zachęcają do praktycznego korzystania z platform dostosowanych do specjalnych potrzeb uczniów.

Motywację do pracy zawodowej oprócz nauczycieli znajdą w poradniku psychologowie, pedagodzy szkolni, terapeuci pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze i różne formy wsparcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa