Jak reagować na przemoc seksualną wobec dziecka?

W serii Profilaktyka ukazała się pozycja autorstwa Katarzyny Fenik-Gaberle i Renaty Kałuckiej „Ujawnienie przez dziecko wykorzystywania seksualnego pracownikowi oświaty. Scenariusz szkolenia dla pracowników oświaty”. Publikacja dotyczy istotnego i równocześnie delikatnego tematu, a omawiane są w niej najważniejsze zagadnienia, z jakimi powinien zapoznać się każdy nauczyciel, wychowawca, opiekun czy pedagog szkolny. Autorki przedstawiają zagadnienie wykorzystywania seksualnego, charakteryzują postawy sprawców i ofiar. Publikacja ma charakter nie tylko teoretyczny, poglądowy, lecz także może służyć pomocą np. w opracowaniu szkolnych procedur interwencyjnych.

Zapraszamy do lektury!

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa