Uczniowie z rodzin migracyjnych w szkole – II wydanie

Polecamy Państwa uwadze II wydanie publikacji autorstwa Anny Dąbrowskiej, Bartłomieja Gołka i Ewy Szumilas.

Rodzina migracyjna to nowy typ środowiska rodzinnego, ukształtowany przez doświadczenia wielu polskich rodzin, które podejmują decyzje związane z wyjazdami całych rodzin lub częściej członka rodziny w celach zarobkowych. Tematykę tę podejmują autorzy publikacji w poszerzonym II wydaniu.

Uczniowie z rodzin migracyjnych w szkole. Wydanie II

 

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa