Nauka języka obcego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Rady nie od parady, czyli jak uczyć języka obcego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.  Poradnik przedstawia założenia edukacji włączającej i formy pracy w klasie różnorodnej, kładąc szczególny nacisk na omówienie praktycznych rozwiązań przydatnych w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka angielskiego. Autorka zaznacza, że kluczem do sukcesu w pracy dydaktycznej nauczyciela jest obserwacja uczniów, indywidualizacja i dobre zarządzanie klasą.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa