Działania wychowawczo-profilaktyczne a diagnoza potrzeb środowiska szkolnego

Aby zwiększyć szanse uczniów na ich prawidłowy rozwój w sferach fizycznej, społecznej, psychicznej i duchowej, należy przyjrzeć się celom wychowawczym, jakie stawia sobie jednostka oświatowa, oraz zagrożeniom w poszczególnych sferach rozwoju dzieci i młodzieży.

Do realizacji tego zadania niezbędna jest rzetelna diagnoza potrzeb środowiska szkolnego, umożliwiająca nie tylko ocenę potencjału placówki, ale także zapobiegająca poniesieniu ryzyka niepotrzebnych i nietrafnych działań, co więcej – ułatwiająca dostrzeżenie skutecznych rozwiązań.

Joanna Borowik, autorka publikacji – w warstwach teoretycznej i praktycznej pracy inaugurującej serię wydawniczą Wychowanie i Profilaktyka – zachęca do podejmowania działań wychowawczo-profilaktycznych, a przede wszystkim diagnozy potrzeb środowiska szkolnego.

Działania wychowawczo-profilaktyczne a diagnoza potrzeb środowiska szkolnego

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa