Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi – Kontakt

Ośrodek Rozwoju Edukacji
ul. Polna 46a
00-644 Warszawa
tel. 22 570 83 00

Natalia Fryzowicz – kierownik wydziału
e-mail: natalia.fryzowicz@ore.edu.pl

Katarzyna Nowakowska – p.o. kierownika wydziału
e-mail: katarzyna.nowakowska@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 59

Anna Roszkiewicz
e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 08

Marek Sołtysiak
e-mail: marek.soltysiak@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 67

Anna Przybysz
e-mail: anna.przybysz@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 39

Aleksandra Działa
e-mail: aleksandra.dziala@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 72

Ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa