Zespół ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych – zadania

Do zadań Zespołu ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych (ZSZE) należy w szczególności:

  1. koordynowanie działań związanych z adaptacją podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami;
  2. koordynowanie prac związanych z dofinansowaniem przez Ministerstwo podręczników i książek pomocniczych dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami;
  3. koordynowanie i obsługa aplikacji Podręczniki dla Uczniów z Niepełnosprawnościami. 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa