Program Europrof 2024

W dniach 1-5 lipca 2024 roku odbyły się zajęcia stacjonarne dla uczestników programu Europrof. Szkolenie było organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce reprezentujące Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii.

Międzynarodowy program Europrof, doskonalący znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A2, B1, B2 (wg ESOKJ), realizowany jest przez lektorów Instytutu Cervantesa w Warszawie. Odbiorcami programu są nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z oddziałami dwujęzycznymi nauczający innych przedmiotów niż język hiszpański oraz nauczyciele ze szkół, gdzie planowane jest wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w języku hiszpańskim. Spotkanie stacjonarne było podsumowaniem całorocznej pracy online.

Uczestnicy formy doskonalenia mają okazję rozwijać w praktyce umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim w mowie. Prowadzący zajęcia, pochodzący między innymi z Hiszpanii, Kolumbii, Meksyku i Wenezueli, wykorzystują różnorodne formy i metody pracy sprzyjające poznawaniu kultury hispanojęzycznej oraz doskonaleniu kompetencji związanych ze świadomością i ekspresją kulturalną.

Uczestnicy Programu Europrof 2024
Uczestnicy Programu Europrof 2024
Uczestnicy Programu Europrof 2024

Ostatnia aktualizacja: 5 lipca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa