Warsztaty symulacyjne „Biznes i zarządzanie – Wybrane metody nauczania rozwijające kompetencje 4K uczniów”

Źródło: Photogenica
Źródło: Photogenica

Dnia 27 maja 2024 r. odbyły się warsztaty online pod tytułem „Biznes i zarządzanie – wybrane metody nauczania rozwijające kompetencje 4K uczniów”, które poprowadził Wojciech  Pitura.  Za stronę organizacyjną odpowiadała pani  Agnieszka Ratschka.

Podczas warsztatów przeprowadzono tematyczne rundy symulacji biznesowych. Uczestnicy założyli własną wirtualną firmę i ją poprowadzili. Każdy właściciel w podsumowaniu omawiał zyski i straty prowadzonej działalności gospodarczej.

Szkolenie cieszyło się pozytywnym odbiorem i zostało wysoko ocenione przez uczestników.

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa