Trzecie szkolenie – wprowadzenie do strategii budowania oświatowych działań promocyjnych

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Serdecznie zapraszamy samorządowców na kolejne dwudniowe szkolenie warsztatowe przygotowujące do promowania działań oświatowych w jednostce samorządu terytorialnego (JST). Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 6–7 kwietnia 2018 r.

Adresaci szkolenia: pracownicy wydziałów edukacji JST różnego typu.

Cele szkolenia:

 1. Nabycie i/lub pogłębienie kompetencji z zakresu efektywnego budowania wizerunku wydziału edukacji w gminie/mieście/powiecie.
 2. Wykorzystanie technik wpływu społecznego w budowaniu strategii wizerunkowej.
 3. Uświadomienie sobie znaczenia marketingu szeptanego oraz sposobów jego inicjowania i moderowania.
 4. Poznanie aplikacji służących do budowania atrakcyjnych materiałów promujących działania oświatowe: ulotek, plakatów, banerów internetowych, zaproszeń, podsumowań, wizytówek, broszur, ogłoszeń itd.
 5. Nabycie i/lub pogłębienie umiejętności tworzenia krótkich filmów promocyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 6. Doskonalenie wizerunku wydziału edukacji i promocja działań oświatowych z uwzględnieniem ochrony danych osobowych.

Ramowy zakres tematyczny szkolenia:

 1. Wprowadzenie do strategii budowania oświatowych działań promocyjnych na terenie gminy/miasta/powiatu – istotne zmienne.
 1. Cel promocji.
 2. Przedmiot promocji.
 3. Narzędzia promocji.
 4. Odbiorcy promocji.
 5. Skuteczność promocji.
 1. Słowo w materiałach reklamowych:
 1. Model AIDA w budowaniu skutecznego przekazu promocyjnego:
   • A (Attention) – deklaracja potencjału
   • I (Interest) – lejek truizmów
   • D (Desire) – język korzyści
   • A (Action) – kroki działania
 1. Siła hasła przewodniego – praktyczne budowanie motto.
 1. Budowanie materiałów promocyjnych z wykorzystaniem narzędzi online:
 1. Rola identyfikacji wizualnej, znaczenie koloru.
 2. Darmowe banki zdjęć, kliparty, grafiki i czcionki.
 3. Projektowanie ulotek, plakatów, folderów, zaproszeń, wizytówek i innych materiałów promocyjnych z wykorzystaniem wybranych programów (np. Canva).
 4. Tworzenie wirtualnych plakatów z wykorzystaniem „Postermywall”.
 5. Edycja prostych filmów promocyjnych.
 1. Siła mediów społecznościowych w promowaniu działań rozwojowych:
 1. Efektywne prowadzenie konta wydziału oświaty na Facebooku.
 2. Odmienne zastosowanie Twittera.
 3. Tajemnicza moc LinkedIn.
 1. Budowanie wizerunku wydziału edukacji poprzez aktywność offline:
 1. Bezpośrednie spotkania z interesariuszami – inicjowanie działań wspierających wzajemne relacje.
 2. Obecność w mediach: TV, radio, prasa (szczebel mikro- i makro).
 3. Wspieranie swoją obecnością działań istotnych dla życia gminy/miasta/powiatu.
 1. Metody podtrzymywania zainteresowania naszymi działaniami poprzez zastosowanie technik wpływu społecznego.
 1. Reguła niedostępności.
 2. Reguła autorytetu.
 3. Reguła lubienia.
 4. Reguła zaangażowania i konsekwencji.
 1. Realizacja działań promocyjnych z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, w tym wizerunku.

Szkolenie ma charakter treningu behawioralnego zorientowanego na kształtowanie konkretnych umiejętności i zachowań. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą głównie metody aktywne (praktyka 80% czasu trwania warsztatu) – odwołujące się do doświadczeń, wiedzy i potrzeb Uczestników. Dla wsparcia i usystematyzowania niezbędnej wiedzy zastosowane zostaną metody podawcze w postaci miniwykładu będącego wprowadzeniem do danego zagadnienia lub omówieniem doświadczenia. Metody te są stosowane w zakresie koniecznym dla procesu szkolenia.

Termin szkolenia: 6–7 kwietnia 2018 r., Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77.

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum, a także bezpłatny parking.

Program szkolenia (pdf. 239 kB)

Nabór na szkolenie

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa