Spotkanie z Beneficjentami projektów konkursowych (II edycja)

28 listopada 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku odbyło się spotkanie dla przedstawicieli Beneficjentów projektów konkursowych. Umowy o dofinansowanie projektów (w II turze) zostały podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej z dwoma Beneficjentami. Projekty konkursowe adresowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) ruszają w siedmiu województwach, tj. dolnośląskim, zachodniopomorskim, lubuskim, świętokrzyskim, opolskim, mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim.

Celem spotkania było omówienie:

  • głównych założeń interwencji w oparciu o regulamin konkursu „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST)”,
  • programu szkoleniowo-doradczego dla przedstawicieli JST wraz z zadaniami wdrożeniowymi,
  • funkcjonowania sieci współpracy i samokształcenia dla samorządowców w oparciu o platformę Doskonalenie w sieci,
  • dyskusja nad przedstawionymi zagadnieniami.

Spotkanie prowadziły Dorota Jastrzębska – kierownik projektu pozakonkursowego „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół
i kompetencji kluczowych uczniów” oraz dwie ekspertki i trenerki pracujące w projekcie – Dorota Tomaszewicz i Zofia Domaradzka-Grochowalska.

Dyskusja z uczestnikami dotyczyła także praktycznych aspektów realizacji projektów, tj. m.in.:

  • zakładania i funkcjonowania sieci dla samorządowców na platformie Doskonalenie w sieci,
  • praktycznych aspektów realizacji szkoleń i zadań wdrożeniowych z samorządowcami,
  • realizacji doradztwa adresowanego do JST,
  • przygotowywania przez samorządowców lokalnych planów rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół/placówek oraz przekazania ich do ORE.

W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka Beneficjenta – firmy 4 System Polska Sp. z.o.o.

Projekty konkursowe realizowane są w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Załączniki:

 

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa