Szkolenie „Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny – idea i założenia, III edycja

Źródło: pixabay.com
Źródło: pixabay.com

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny – idea i założenia, III edycja, które odbędzie w terminie od 25 marca 2024 r. do 15 kwietnia 2024 r. na platformie e-kursy.ore.edu.pl.

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy oraz wzbogacenie warsztatu pracy osób realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka we współpracy z rodziną i środowiskiem.

Szkolenie zorganizowane jest formule online i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z nagranymi wykładami i mają dostęp do nagrań i wszystkich materiałów od dnia rozpoczęcia szkolenia przez okres 3 tygodni. Kurs składa się z trzech modułów tematycznych obejmujących 4 godziny dydaktyczne oraz materiału dodatkowego. Na zakończenie przeprowadzany jest test podsumowujący.

Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów i psychologów przedszkolnych, realizatorów wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach oświatowych, nauczycieli edukacji przedszkolnej, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

Elektroniczny formularz rejestracji

Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa