Agresja i autoagresja u dzieci ze spektrum autyzmu – szkolenie online

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu online „Agresja i autoagresja u dzieci ze spektrum autyzmu”. Spotkanie odbędzie się 12 marca 2024 r. na platformie edukacyjnej.

Cele:

  • poszerzenie wiedzy na temat przyczyn agresji i autoagresji;
  • wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu przejawiającym zachowania agresywne i autoagresywne;
  • wsparcie szkoły w działaniach na rzecz budowania włączającego środowiska.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, szkół i placówek systemu oświaty.

Elektroniczny formularz rejestracji

Ostatnia aktualizacja: 29 lutego 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa