Uczeń w sytuacji kryzysowej

Źródło: Photogenica
Źródło: Photogenica

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zorganizował cykl szkoleń online dotyczących ucznia w sytuacji kryzysowej.

Celem szkoleń było doskonalenie kadr systemu oświaty w zakresie poszerzenia wiedzy na temat sposobów funkcjonowania uczniów doświadczających kryzysu, zaprezentowanie narzędzi służących rozpoznawaniu potrzeb ucznia w sytuacji trudnej, kryzysowej, traumatycznej, zwiększenie kompetencji w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych, omówienie działań wspierających na poziomie szkoły i jej roli w budowaniu strategii antykryzysowej. Szkolenia dedykowane były szczególnie kadrze systemu oświaty, w tym przedstawicielom szkół i placówek, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli.

Szkolenie Uczeń w sytuacji kryzysowej – przyczyny, symptomy, wybrane sposoby reagowania odbyło się 4 grudnia 2023 r. Poprowadziła je dr Lidia Zabłocka-Żytka z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Uczestnicy otrzymali informacje na temat sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych, w tym jak szkoła może pomóc osobom, które są w takich sytuacjach. W części Strategie interwencyjne i sposoby reagowania – praktyczny przewodnik słuchacze mogli m.in. przetestować wybrane techniki radzenia sobie ze stresem.

Szkolenie Uczeń w sytuacji kryzysowej – działania wspierające na poziomie szkoły, odbyło się 5 grudnia 2023 r. Z uczestnikami spotkała się dr Maria Weker z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Prelegentka podała propozycje działań wspierających, które może podjąć szkoła wobec uczniów będących w sytuacjach kryzysowych, a także przedstawiła wybrane sposoby i narzędzia służące rozpoznawaniu potrzeb ucznia w sytuacji trudnej, kryzysowej, traumatycznej.

Podczas spotkań uczestnicy dzielili się doświadczeniami ze swojej pracy. Była także możliwość zadawania pytań, na które prelegentki udzieliły odpowiedzi.

Spotkania zostały wysoko ocenione przez uczestników, a byli nimi przedstawiciele kadry systemu oświaty, w tym przedstawiciele szkół i placówek (dyrektorzy i specjaliści), placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także kuratoriów oświaty.

Organizatorzy dziękują prelegentom i uczestników za obecność oraz zaangażowanie.

Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa