Szkolenia: Uczeń w sytuacji kryzysowej

Źródło: Fotolia
Źródło: Fotolia

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w cyklu szkoleń online dotyczących ucznia w sytuacji kryzysowej. Poprzednia edycja tej formy doskonalenia miała formułę stacjonarną i cieszyła się dużym zainteresowaniem. W tej edycji proponujemy dwa szkolenia online:

Celem szkoleń jest doskonalenie kadr systemu oświaty w zakresie poszerzenia wiedzy na temat sposobów funkcjonowania uczniów doświadczających kryzysu, zaprezentowanie narzędzi służących rozpoznawaniu potrzeb ucznia w sytuacji trudnej, kryzysowej, traumatycznej, zwiększenie kompetencji w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych, omówienie działań wspierających na poziomie szkoły i jej roli w budowaniu strategii antykryzysowej.

Szkolenia przeznaczone są dla kadry systemu oświaty, w tym przedstawicieli szkół i placówek (dyrektorzy i specjaliści), placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zapraszamy do udziału.

Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa