Szkolenie „Edukacja przedszkolna w kontekście środowiskowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny”

Źródło: photogenica
Źródło: photogenica

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu „Edukacja przedszkolna w kontekście środowiskowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny”, które odbędzie w terminie 17 lipca – 7 sierpnia  2023 r. na platformie e-kursy.ore.edu.pl.

Szkolenie ma na celu poszerzenia wiedzy oraz wzbogacenie własnego warsztatu pracy osób zajmujących się edukacją przedszkolną, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka we współpracy z rodziną i środowiskiem.

Szkolenie zorganizowane jest formie online i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z nagranymi wykładami i mają dostęp do nagrań i wszystkich materiałów od dnia rozpoczęcia szkolenia przez okres 3 tygodni. Kurs składa się z dwóch modułów tematycznych obejmujących 6 godz. dydaktycznych oraz materiału dodatkowego. Na zakończenie przeprowadzany jest test podsumowujący.

Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów i psychologów przedszkolnych, realizatorów wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach oświatowych, nauczycieli edukacji przedszkolnej, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

Elektroniczny formularz rejestracji

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa