Międzynarodowa konferencja „Włączanie w działaniu. Holistyczne podejście do edukacji włączającej w szkołach”

Międzynarodowa konferencja “INCLUSION IN ACTION: A HOLISTIC APPROACH TO INCLUSION IN SCHOOLS  odbyła się w dniu 17 maja 2023 roku w Brukseli. Poświęcona była dyskusji na temat działań wspierających upowszechnianie edukacji włączającej w krajach Unii Europejskiej, mających na celu wprowadzanie zmian w codziennej praktyce edukacyjnej na poziomie krajowym i lokalnym.

Konferencja miała charakter podsumowujący realizację międzynarodowego projektu Insclusive Schools2 realizowanego przez Fundację British Council Polska we współpracy z partnerami: CESIE (Włochy), ESHA (Holandia), InterActing UK (Wielka Brytania) Lifelong Learning Platform (Belgia) i Universidad de Granada (Hiszpania). Projekt Insclusive Schools2 realizowany w okresie od stycznia 2021 do lipca 2023, finansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, przedstawiła Joanna Chodecka, przedstawicielka Fundacji British Council Polska.

Wykład otwierający wygłosiła dr Chandrika Devarakonda, profesor Uniwersytetu w Chester w Wielkiej Brytanii. Prelegentka podkreślała, że każda osoba może być włączana w każdym środowisku i należy to czynić w takim zakresie w jakim jest to możliwe, choć nie zawsze jest to zadanie łatwe.

Istotnym elementem konferencji była dyskusja panelowa dotycząca działań mających kluczowe znaczenie dla wdrożenia reform wspierających rozwój edukacji włączającej poprzez zmiany na poziomie legislacji i ich wdrażania w poszczególnych krajach. Dyskusja oparta była na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania: jakie działania powinny być podejmowane, aby budować włączające środowisko edukacyjne, i w jaki sposób sprawdzać efektywność tych działań; jakie są potrzeby nauczycieli i społeczności szkolnych, związane ze wsparciem we wdrażaniu praktyk edukacji włączającej tak, aby każdy uczeń był członkiem społeczności szkolnej.
W panelu zabierali głos przedstawiciele agend UE: Anna-Maria Giannopoulou, zastępca kierownika wydziału ds. szkół i wielojęzyczności w Komisji Europejskiej, Anders Lindholm – doradca ds. edukacji przedstawicielstwa Szwecji, Sogol Noorani reprezentująca Eurydice/EACEA, Ekaterika Efimenko z Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych ds. Edukacji (ETUCE).

Uczestnicy brali udział również w warsztatach prowadzonych przez realizatorów projektu na temat edukacji włączającej w praktyce.

Konferencja była okazją do nawiązania współpracy pomiędzy środowiskami związanymi z obszarem edukacji z różnych krajów Unii Europejskiej. Ośrodek Rozwoju Edukacji reprezentowała Małgorzata Kummant, nauczyciel konsultant w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych.

Nagranie przebiegu konferencji

Przedstawiany podczas spotkania projekt Inclusive Schools2 opiera się na idei upowszechniania dobrych praktyk w ramach szkoleń dotyczących edukacji włączającej, opracowanych i realizowanych w ramach projektu, którego celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności dyrektorów szkół, nauczycieli i przyszłych nauczycieli, tak by w swojej codziennej pracy potrafili stosować zasady edukacji włączającej.

Więcej informacji o projekcie Inclusive Schools2 oraz materiałach opracowanych w ramach projektu

Zapraszamy do skorzystania z kursu online na temat edukacji włączającej opracowanego w ramach projekt Inclusive Schools. Kurs jest anglojęzyczny oraz bezpłatny.

Link do kursu

Uczestnicy konferencji
dig
dig
dig

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa