Dwudzieste spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

Źródło: fotolia.com
Źródło: fotolia.com

W dniach 29–30.11.2022 r. w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbyło się XX Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych z Kuratoriów Oświaty.

W spotkaniu wzięli udział:

  • przedstawiciele Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych: Monika Dobrowolska – Kierownik Wydziału oraz Izabella Kaczyńska – specjalista w Wydziale
  • przedstawiciele kuratoriów oświaty (KO) z 16 województw

W pierwszym dniu spotkania uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładu pt. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży oraz zagrożenia z nim związane, który wygłosiła Katarzyna Banach-Dziechciarz. Prelegentka mówiła o tożsamości nastolatków, o relacjach społecznych, o rozpoznawaniu trudnych zachowań seksualnych młodzieży w kontekście funkcjonowania indywidualnego i psychospołecznego, o zachowaniach destrukcyjnych i autodestrukcyjnych. W kolejnym wystąpieniu pt. Profilaktyczne i prewencyjne działania szkoły w obszarze agresji i przemocy Katarzyna Góźdź scharakteryzowała czym jest agresja i przemoc seksualna w szkole, jakie są jej przejawy oraz jakie są działania szkoły i domu rodzinnego w tym zakresie, czym jest profilaktyka i prewencja. Drugi dzień szkolenia rozpoczął się wykładem Emilii Wojdyły pt. Formalne wymagania wobec pedagoga specjalnego oraz zadania wynikające z realnych uwarunkowań placówek edukacyjnych. Wizytatorzy mogli przypomnieć sobie i utrwalić wiedzę dotyczącą zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz pedagogów specjalnych, jakie kwalifikacje, zadania ma pedagog specjalny. Pani Wojdyła zwróciła również uwagę na dostępność w edukacji – model dostępnej szkoły. Ostatni wykład szkolenia wygłosiła Maria Szilagyi na temat: Oczekiwania związane z funkcją pedagoga specjalnego w obliczu rzeczywistych potrzeb i realiów szkolnych. W swoim wystąpieniu przedstawiła czym jest realizacja działań pedagoga specjalnego, jak ważna jest współpraca z kadrą pedagogiczną i niepedagogiczną, z dziećmi/uczniami, z rodzicami oraz z instytucjami zewnętrznymi.

W trakcie spotkania stworzono przestrzeń do dzielenia się wiedzą, zadawania pytań oraz dyskusji. Wspólnie omawiano rozwiązania trudności, z jakimi mierzą się w swojej pracy wizytatorzy z Kuratoriów Oświaty.

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa