Szkolenie: „Koncepcja wywiadu opartego o rutynowe czynności dnia codziennego (RBI) w kontekście modelu WWR skoncentrowanego na rodzinie i środowisku”

©-stetsik/Photogenica
©-stetsik/Photogenica

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu „Koncepcja wywiadu opartego o rutynowe czynności dnia codziennego (RBI)  w kontekście modelu WWR skoncentrowanego na rodzinie i środowisku”.  Dwudniowe szkolenie będzie zorganizowane stacjonarnie w Ośrodku Szkoleniowym ORE w Sulejówku  w dniach  30 listopada i 1 grudnia 2021 r. (z zachowaniem reżimu sanitarnego).

Celem szkolenia będzie doskonalenie warsztatu pracy kadry pedagogicznej realizującej zadania wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) w zakresie:

  • umiejętności konstruowania ecomapy oraz analizy środowiska wsparcia rodziny
  • przeprowadzania wywiadu w rolach prowadzącego i pomocnika
  • konstruowania wspólnych celów z rodzicami i ich wykorzystanie w indywidualnych planach wsparcia dziecka

Szkolenie adresowane jest do realizatorów wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach oświatowych.

Rekrutacja za pomocą formularza elektronicznego.

Ostatnia aktualizacja: 8 listopada 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa