„Efektywna praca w klasie zróżnicowanej” – kurs e-learningowy

fot. Shutterstock
fot. Shutterstock

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w kursie e-learningowym „Efektywna praca w klasie zróżnicowanej”, który odbędzie się w terminie 2 listopada –13 grudnia 2021 roku na platformie szkoleniowej e-kursy.ore.edu.pl .

Celem kursu jest zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie pracy z klasą zróżnicowaną w szkole podstawowej, poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności w zakresie praktyki dydaktycznej i organizacji procesu kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani także z zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej oraz zagadnieniami z obszaru zarządzania klasą zróżnicowaną.

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów i nauczycieli szkół podstawowych, uczących w klasach 4-8 przedmiotów ogólnokształcących oraz doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, dyrektorów szkół podstawowych.

Rejestracja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego.

Zapraszamy do udziału.

Ostatnia aktualizacja: 20 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa