Piętnaste spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

W dniach 6-7 lipca 2021 r. odbyło się piętnaste spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

W spotkaniu wzięli udział:

  • przedstawiciel Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN – Helena Maryjanowska – Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
  • przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji:

Monika Dobrowolska – Kierownik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Agnieszka Woroniecka – specjalista w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

  • przedstawiciele kuratoriów oświaty (KO) z 16 województw.

W pierwszym dniu spotkania uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wystąpień praktyków na temat wpływu edukacji zdalnej na kondycję psychiczną uczniów, rozpoznawania problemów dotyczących readaptacji uczniów w okresie powrotu do nauki stacjonarnej oraz wsparcia uczniów wysoko wrażliwych.

Drugi dzień spotkania poświęcono omówieniu zagadnień z zakresu interwencji i wsparcia uczniów w okresie readaptacji społecznej po powrocie do edukacji stacjonarnej oraz wsparcia nauczycieli w sytuacji powrotu do szkół.

W trakcie spotkania stworzono przestrzeń do dzielenia się wiedzą oraz wymiany doświadczeń, zadawania pytań ekspertom oraz dyskusji dotyczącej zadań realizowanych w nadzorze pedagogicznym z udziałem przedstawiciela MEiN.

Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa