Szkolenie blended learning „Rozwijanie kreatywności postaw proinnowacyjnych uczniów w szkole ponadpodstawowej”

fot. shutterstock
fot. shutterstock

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ORE zaprasza na szkolenie, w ramach którego będzie możliwość poznania oraz uporządkowania rozumienia pojęć związanych z innowacyjnością oraz psychopedagogiką twórczości. Treściami szkolenia będą ponadto trening kreatywności, samodzielne i krytyczne myślenie, czynniki wspierające i hamujące rozwój krytycznego i twórczego myślenia wśród uczniów oraz metody i podejścia dydaktyczne sprzyjające rozwijaniu kreatywności, krytycznego myślenia i postaw proinnowacyjnych.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, nauczycieli kształcących młodzież w szkole ponadpodstawowej, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką proinnowacyjności.

Część stacjonarna realizowana będzie w formule on-line na platformie ClickMeeting Ośrodka Rozwoju Edukacji i obejmować będzie dwa warsztaty w dniach 9 i 24 listopada 2020 roku. Szkolenie obejmuje także pracę samodzielną uczestnika szkolenia na platformie e-learning w wymiarze szacunkowym 20 godzin w terminie 9 listopada – 4 grudnia 2020 r.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego.

Rejestracja na szkolenie prowadzona jest do dnia: 6 listopada 2020 r. do godz. 15.00 lub do wyczerpania miejsc. W przypadku wolnych miejsc po tym terminie rekrutacja będzie kontynuowana najpóźniej do 13 listopada, do godz. 15.00.

Szczegółowy opis i program szkolenia znajdują się w sylabusie kursu.

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa