Informacja o zakończeniu programu „Szkoła Odkrywców Talentów” i „Miejsce Odkrywania Talentów”

Informujemy, że 31 sierpnia 2020 r. został zakończony program „Szkoła Odkrywców Talentów” i „Miejsce Odkrywania Talentów”.

Dziękujemy wszystkim, którzy przez wiele lat współpracowali z nami na rzecz odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Mamy nadzieję, że Państwa działania będą nadal służyć uczniom, także tym uzdolnionym. Zapraszamy do współpracy przy kolejnych przedsięwzięciach.

Do zobaczenia!

Ostatnia aktualizacja: 3 września 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa