Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania propozycji standardów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)

W Ośrodku Rozwoju Edukacji 30 maja 2019 r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania propozycji standardów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD). Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Elżbieta Neroj, Radca generalny, Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (DWKI MEN);
  • dr Grażyna Walczak, Akademia Pedagogiki Specjalnej;
  • Małgorzata Dońska-Olszko, Dyrektor Szkoły Specjalnej nr 327 w Warszawie, Krajowy Koordynator Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej;
  • przedstawiciele wyższych uczelni, jednostek samorządu terytorialnego, przedszkoli, szkół i placówek specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, organizacji pozarządowych oraz liderzy WWRD.

Podczas spotkania odbyła się debata dotycząca standardów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z uwzględnieniem rekomendacji Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej oraz wyników pracy Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powołanego przez ministra edukacji narodowej.

W gronie ekspertów z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji w wyniku dyskusji oraz pracy warsztatowej określono obszary oraz wstępny zarys standardów, które będą opracowywane w trakcie dalszych prac zespołu.

Uczestnicy spotkania docenili możliwość wymiany doświadczeń i merytorycznej dyskusji na temat nowego modelu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i pomocy rodzinie oraz edukacji włączającej.

Ostatnia aktualizacja: 4 czerwca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa