Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia  obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu,  który został ustanowiony w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia.

Autyzm dziecięcy jest poważnym, całościowym zaburzeniem rozwoju,  obejmującym sferę  poznawczą, emocjonalną i społeczną. W pierwszych latach XXI wieku obserwuje się wzrost częstości występowania autyzmu (30 przypadków na 10 000 urodzeń). Rośnie zatem  liczba dzieci z taką diagnozą, które uczą się w szkołach ogólnodostępnych, w edukacji włączającej.

Autyzm jest BARDZIEJ a nie INNY

Opublikowany przez Zatoka Empatii Poniedziałek, 9 kwietnia 2018

Polecamy nauczycielom i pedagogom literaturę dotyczącą zaburzeń ze spektrum autyzmu dostępną na stronie ORE:

Ostatnia aktualizacja: 2 kwietnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa