„Na drodze do oswajania inności – dziecięce zaburzenia zachowania w literaturze i systemie edukacji” – ciekawy artykuł w Banku Dobrych Praktyk

Autorka artykułu – dr Karolina Strugińska podejmuje refleksję na temat przemian zachodzących w systemie edukacji mających na celu zwiększenie jego inkluzyjności – także w stosunku do uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Artykuł wskazuje utwory z zakresu literatury pięknej opisujące w rozmaitych konwencjach dziecięce zaburzenia zachowania. Teksty te – choć ukazują anachroniczne podejście do specjalnych potrzeb edukacyjnych – mogą stać się punktem wyjścia do dyskusji nauczycieli z uczniami na temat trudnych zachowań. Mogą także służyć uwrażliwianiu dzieci na szczególne problemy i potrzeby ich kolegów. Uczniowie sprawiający trudności bywają bowiem izolowani w swoich środowiskach, niekiedy bowiem zostaje uruchomiony znany w antropologii mechanizm „kozła ofiarnego” prowadzący do ich eliminacji z klasowej wspólnoty w celu jej scementowania i utrwalenia.

Polecamy i życzymy przyjemnej lektury!

Na drodze do oswajania inności – dziecięce zaburzenia zachowania w literaturze i systemie edukacji

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa