Spotkanie szkoleniowe dla liderów ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)

Otarcie spotkania – wicedyrektor ORE Marzenna Habib
Otarcie spotkania – wicedyrektor ORE Marzenna Habib

W dniach 30–31 stycznia 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku odbyło się spotkanie dla liderów ds. WWRD na temat efektywnego upowszechniania idei wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Jego celem było doskonalenie działań szkoleniowych liderów oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie. Liderzy ds. WWRD są uczestnikami projektu realizowanego od 2012 r. przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE, dzięki któremu możliwe jest upowszechnianie wiedzy o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i wspieranie zespołów ds. WWRD w regionach. Podczas spotkań organizowanych przez ORE liderzy rozwijają swoje umiejętności szkoleniowe oraz wymieniają się doświadczeniem, wiedzą i skutecznymi rozwiązaniami w tym obszarze.

Spotkanie otworzyła wicedyrektor ORE Marzenna Habib, która przywitała uczestników.

Pierwszym prelegentem był Radca Ministra w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej Cezary Zawistowski, który przedstawił rolę i zadania powiatowych ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych w programie „Za życiem” i odpowiedział na wiele pytań związanych z tym obszarem.

Następnie liderka ds. WWRD z województwa podlaskiego – Anna Gawryluk i dyrektor nowo powołanego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Białymstoku Małgorzata Kozłowska opowiedziały o sukcesach i trudnościach w realizacji programu „Za życiem”.

Kolejnym punktem programu była prezentacja Anety Żurek – liderki ds. WWRD z województwa śląskiego na temat nowej roli poradni psychologiczno-pedagogicznych w kontekście WWRD i standardów pracy poradni oraz nowych narzędzi diagnostycznych w projekcie POWER realizowanym przez ORE.

Podczas spotkania odbył się także panel dyskusyjny z autorkami nowo wydanej przez ORE w 2018 r. publikacji „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce” na temat znaczenia współpracy z rodziną dziecka we wczesnym wspomaganiu. Wspólnie wypracowano rekomendacje działań.

Po południu pod kierunkiem Jolanty Rafał-Łuniewskiej odbył się superwizyjny przegląd dokonań liderów. Uczestnicy spotkania opowiadali, co udaje się w promowaniu idei WWRD w regionach, a co sprawia trudności.

Następnie w module „Dobre praktyki” liderka ds. WWRD z województwa lubuskiego – Regina Korzeniowska przedstawiła specyficzne elementy zajęć logopedycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a liderki z województwa mazowieckiego – Hanna Kasperowicz i Gabriela Strąk – pokazały efektywne metody pracy z dzieckiem z autyzmem, w tym praktyczne zastosowanie PECS.

W godzinach wieczornych liderzy kontynuowali wymianę doświadczeń i dzielili się wzajemnie skutecznymi rozwiązaniami merytorycznymi i organizacyjnymi z obszaru WWRD.

W drugim dniu spotkania odbyły się dwa moduły dotyczące dobrych praktyk z dziedziny WWRD i zajęć warsztatowych. Dobre praktyki dotyczyły:

  • usprawniania ruchowego z elementami SI we wczesnym wspomaganiu (Barbara Banderowicz – fizjoterapeutka z SOSW w Tanowie);
  • planowania pracy i diagnozowania potrzeb terapeutycznych dziecka ze spektrum autyzmu w kontekście rozwojowym w oparciu o Arkusze diagnozy (Felicyta Krawczyk – liderka WWRD z województwa opolskiego);
  • implementacji programu Gentle Teaching w środowisko rodzinne i edukacyjne (Katarzyna Raabe – liderka WWRD z województwa kujawsko-pomorskiego).

Ostatnim elementem spotkania były się zajęcia warsztatowe prowadzone przez Jolantę Rafał-Łuniewską na temat coachingowego wyznaczania celów zawodowych, podczas których liderzy zapoznali się modelem SMART (analiza celu) i z coachinowym narzędziem GROW.

Spotkanie podsumowała Kierownik WSPE Katarzyna Stępniak, wyrażając nadzieję na dalsze efektywne upowszechnianie wiedzy o WWRD przez liderów.

Otarcie spotkania – wicedyrektor ORE Marzenna Habib
Wystąpienie Cezarego Zawistowskiego – Radcy Ministra Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w MEN
Anna Gawryluk i Małgorzata Kozłowska opowiadają o realizacji programu „Za życiem” w Białymstoku
Liderki Hanna Kasperowicz i Gabriela Strąk opowiadają o efektywnych metodach pracy z dzieckiem autystycznym
Panel dyskusyjny z autorkami publikacji „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce” – prowadzi Aanna Elszkowska – Liderka ds. WWRD z woj. zachodniopomorskiego
Wicedyrektor ORE Marzenna Habib i Kierownik WSPE Katarzyna Stępniak wręczają podziękowania autorkom publikacji o wczesnym wspomaganiu

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa