Uczeń ze SPE a zmiany w prawie oświatowym

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniach 28–29 listopada 2017 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku zorganizował szkolenie dla liderów edukacji włączającej – „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”.

Celem spotkania było przygotowanie liderów do prowadzenia szkoleń z zakresu zmian w prawie oświatowym, dotyczących orzecznictwa i opiniowania, organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Uczestnicy zostali zapoznani ze zmianami, jakie zostały wprowadzone w prawie oświatowym w odniesieniu do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). Wysłuchali wykładów omawiających główną problematykę szkolenia, a także brali udział w warsztatach, m.in. w zakresie psychologii zmian czy analizy SWOT.

Podczas zajęć omówiono rolę diagnozy funkcjonalnej w praktyce szkolnej i nowe zapisy dotyczące indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET). Na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie zaprezentowano przykład dobrej praktyki przedstawiający rolę członków społeczności szkolnej w realizacji edukacji włączającej. 

Zainteresowanie uczestników wzbudzały także nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym zindywidualizowana ścieżka kształcenia i sposób jej organizacji w szkole.

Spotkanie umożliwiło liderom edukacji włączającej również wymianę doświadczeń związanych z upowszechnianiem edukacji włączającej i wspieraniem szkół ogólnodostępnych tym w obszarze.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa