Współpraca z wizytatorami ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji podjął współpracę z wizytatorami ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE) z kuratoriów oświaty (KO), w ramach której organizowane są cykliczne spotkania informacyjno-konsultacyjne i szkolenia z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Działania te mają na celu:

 • zwiększenie efektywności wsparcia przedszkoli i szkół w zakresie organizacji kształcenia uczniów ze SPE i wdrażania edukacji włączającej,
 • budowanie współpracy,
 • wykorzystywanie zasobów środowiska lokalnego na rzecz tych uczniów w szkołach ogólnodostępnych.

Uruchomiono także sieć współpracy i samokształcenia, która umożliwia wizytatorom dzielenie się wiedzą oraz wymianę doświadczeń. Forma ta pozwala na konsultacje z ekspertami merytorycznymi, między innymi w zakresie:

 • interpretacji nowych przepisów prawa oświatowego oraz ich praktycznego wykorzystania na rzecz uczniów ze SPE,
 • współpracy z rodzicami,
 • organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • badania efektywności zalecanego wsparcia.

Rola wizytatorów ds. SPE

 • Wsparcie dla innych wizytatorów KO – udzielanie i zbieranie informacji, konsultowanie spraw z zakresu organizacji kształcenia uczniów ze SPE;
 • wsparcie dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oraz rodziców uczniów ze SPE – udzielanie informacji, konsultacje i porady w zakresie stosowania prawa;
 • upowszechnianie dobrych praktyk;
 • uaktywnienie lokalnych zasobów i wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej na terenie województwa;
 • monitorowanie przebiegu szkoleń dla pracowników poradni z zakresu narzędzi diagnostycznych i standardów pracy poradni (IV kwartał 2017 r.);
 • współpraca przy realizacji działań z zakresu wdrażania diagnozy funkcjonalnej
  z wykorzystaniem klasyfikacji ICF (IV kwartał 2017 – kwartał 2018 r.);
 • współpraca z MEN i ORE w opracowaniu nowych rozwiązań w zakresie SPE.

Lista wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

województwo dolnośląskie

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

województwo kujawsko-pomorskie

Kuratorium Oświaty
Delegatura we Włocławku
Stefana Okrzei 64
87-800 Włocławek

Małgorzata Gontarek – 54 231 15 51, mgontarek@bydgoszcz.uw.gov.pl

województwo lubelskie

Kuratorium Oświaty w Lublinie
3 Maja 6
20-950 Lublin

województwo lubuskie

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wielkopolski

Jolanta Lipińska – 95 725 50 24, j.lipinska@ko-gorzow.edu.pl

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Delegatura w Zielonej Górze
Podgórna 5
65-057 Zielona Góra

Anna Włodarczak – 68 452 74 14, a.wlodarczak@ko-gorzow.edu.pl

województwo łódzkie

Kuratorium Oświaty w Łodzi
Kościuszki 120a
90-446 Łódź

województwo małopolskie

Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ujastek 1
31-752 Kraków

województwo mazowieckie

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

województwo opolskie

Kuratorium Oświaty w Opolu
Piastowska 14
45-081 Opole

województwo podkarpackie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

województwo podlaskie

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

województwo pomorskie

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Słupsku
Jana Pawła II 1
76-200 Słupsk

Ewa Hałas – 59 822 21 11 lub 59 842 39 81, ewa.halas@kuratorium.gda.pl

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Kościerzynie
Sikorskiego 1 C
83-400 Kościerzyna

Aleksandra Łasicka – 58 686 20 14, aleksandra.lasicka@kuratorium.gda.pl

województwo śląskie

Kuratorium Oświaty w Katowicach
Powstańców 41a
40-024 Katowice

województwo świętokrzyskie

Kuratorium Oświaty w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

województwo warmińsko-mazurskie

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

województwo wielkopolskie

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Kościuszki 93
61-716 Poznań

województwo zachodniopomorskie

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa