Szkolenie: „Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach edukacji włączającej – zmiany w prawie oświatowym”

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej organizuje szkolenie dla przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli „ Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach edukacji włączającej- zmiany w prawie oświatowym”.

UWAGA!

Dodatkowy nabór trwający do 23.10.2017r. na szkolenie realizowane przez WSPE, w szczególności dla przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli- doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i specjalistów  na szkolenie pt: Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach edukacji włączającej- zmiany w prawie oświatowym zaplanowane  w dniach 7-8.11.2017r., w CS ORE w Sulejówku.

Cele szkolenia:

  • przygotowanie kadr  wspierających  przedszkola, szkoły i placówki  w zakresie organizacji kształcenia specjalnego i  pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • upowszechnianie idei edukacji włączającej i zmian w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • efektywne wspieranie uczniów ze SPE,
  • skuteczna współpraca nauczycieli, specjalistów i rodziców na rzecz ucznia ze SPE.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy dyrektorów, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych  i specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli.

Szkolenie  odbędzie się dniach 7–8 listopada 2017 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Zapewniamy dodatkowy nocleg z 6 na 7 listopada. Szczegółowe informacje i program szkolenia zostanie zamieszczony na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Rekrutacja poprzez stronę Ośrodka Rozwoju Edukacji decyduje kolejność zgłoszeń (przewidywane 2 osoby z danego województwa) oraz spełnienie kryteriów naboru uczestników.

Przejdź do formularz rejestracji

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa