Szkolenie „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE”

e-book
e-book

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE”, które odbędzie się w dniach 22–24 maja 2017 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Celem przedsięwzięcia jest:

  • zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w procesie edukacyjnym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE);
  • doskonalenie umiejętności wykorzystywania TIK w nauczaniu i wychowaniu;
  • podnoszenie kompetencji planowania i prowadzenia ciekawych zajęć oraz wykorzystania w nich TIK jako środka przyspieszającego osiąganie celów dydaktycznych;
  • zaprezentowanie różnych modeli wykorzystywania TIK w pracy z uczniami ze SPE;
  • zachęcenie uczestników do stosowania nowoczesnych technik i korzystania z narzędzi TIK podczas zajęć: dydaktycznych, specjalistycznych, rewalidacyjnych, rozwijających uzdolnienia i in.

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów szkół oraz specjalistów.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się i rejestrację jednej osoby z placówki.

Zapisy na szkolenie na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa