Szkolenie „Rola doradcy zawodowego we wspieraniu uczniów zdolnych i podwójnie wyjątkowych – doświadczenia, inspiracje, dylematy”

Beratung, Coaching, Berater, Entwicklung, Führung, Unterstützung, Einzelcoaching, Wegweiser, Richtung, Möglichkeiten, beraten, zeigen, Führungskraft, aufzeigen, führen, Business, Workshop, Ziel, erfolg, lernen, Seminar, Hilfe, Kundenberater, Service, aufwärts, coach, Training, Motivation, Lösung, Kompetenz, Optimierung, Strichmännchen
Beratung, Coaching, Berater, Entwicklung, Führung, Unterstützung, Einzelcoaching, Wegweiser, Richtung, Möglichkeiten, beraten, zeigen, Führungskraft, aufzeigen, führen, Business, Workshop, Ziel, erfolg, lernen, Seminar, Hilfe, Kundenberater, Service, aufwärts, coach, Training, Motivation, Lösung, Kompetenz, Optimierung, Strichmännchen

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie „Rola doradcy zawodowego we wspieraniu uczniów zdolnych i podwójnie wyjątkowych – doświadczenia, inspiracje, dylematy”, które odbędzie się w dniach 17–18 maja 2017 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Cele przedsięwzięcia:

  • pogłębienie wiedzy z zakresu roli doradztwa zawodowego w rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • poszerzenie wiedzy z zakresu planowania kariery szkolnej i zawodowej uczniów zdolnych oraz podwójnie wyjątkowych
  • poszerzenie wiedzy z zakresu wspierania zainteresowań uczniów zdolnych i podwójnie wyjątkowych
  • zwiększenie kompetencji pracowników oświaty w zakresie metod pracy z uczniem zdolnym.

Szkolenie skierowane jest do doradców zawodowych oraz osób koordynujących doradztwo edukacyjno-zawodowe z poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie i rejestrację jednej osoby z placówki.

Rejestracja na szkolenie za pomocą formularz elektronicznego.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa