Szkolenie „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”

Science concept: Book on Blue puzzle pieces background, 3D rendering
Science concept: Book on Blue puzzle pieces background, 3D rendering

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”, które odbędzie się w dniach 27–29 marca 2017 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie metod pracy edukacyjnej i wychowawczej z uczniami z zespołem Aspergera, upowszechnianie wiedzy dotyczącej funkcjonowania tych uczniów oraz tworzenia warunków ich kształcenia. Ponadto szkolenie poświęcone będzie wymianie doświadczeń i upowszechnianiu dobrych praktyk dotyczących edukacji włączającej uczniów z zespołem Aspergera.

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół oraz specjalistów (I i II etap edukacyjny). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się i rejestrację jednej osoby z placówki.

Rejestracja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa