Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radzyniu Podlaskim

Wybrane działania podejmowane na rzecz uczniów zdolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Z. Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim

 

V Przegląd talentów SOSW – autoprezentacje artystyczne (instrumentalne, wokalne, taneczne, aktorskie, plastyczno-techniczne) 20–30 uczniów szkół wchodzących w skład SOSW; są autorskimi projektami działań pozalekcyjnych, realizowanych indywidualnie lub w grupach od września do maja każdego roku przez kadrę pedagogiczną Ośrodka. Przedsięwzięcie stanowi stały punkt programu Dnia Otwartego Ośrodka. Trwają przygotowania do VI edycji. Galeria zdjęć z Dnia Otwartego w SOSW


Cykliczne wystawy prac uczniów utalentowanych plastycznie, prowadzonych przez zespół pracowników pedagogicznych (wychowawcy, nauczyciele przedmiotu). Prace na galerię jednego ucznia tworzy się przez 2–3 lata nauki szkolnej. Otwarcia wernisaży dokonuje się z udziałem uczniów, rodziców i pracowników Ośrodka. Aktualną wystawę można oglądać do 30 marca 2016 r. 


Program zajęć pozalekcyjnych Teatru Szkolnego Hokus-Pokus dedykowany uczniom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym w wieku 8–19 lat. Obok wszechstronnego rozwoju, przynosi efekty terapeutyczne w zakresie komunikacji, rozwoju motorycznego, poznawczego, wzrostu samooceny i samopomocy. Projekty 2014/ 2015: Morskie opowieści, Jasełka muzyczne, Zaczarowany las, Ważne słowa. Obecnie trwają próby do misterium Męki Pańskiej i bajki Wróżki

Internetowa strona Teatru Szkolnego Hokus-Pokus www.teatr-hokus-pokus-keed.pl


UKS Promień realizuje program pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, którego działalność w znacznym stopniu przyczynia się do sukcesów sportowych osiąganych przez wychowanków Ośrodka w tenisie stołowym, warcabach, piłce nożnej chłopców, pływaniu i biegach przełajowych. 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa