Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach

Projekt realizowany w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3, Poddziałanie 3.3.3
Okres realizacji projektu: 01.05.2012 – 31.08.2015 r.
Całkowity budżet projektu: 26 500 000 PLN
Celem głównym projektu jest wsparcie nauczycieli w zakresie stosowanych metod pracy z uczniem zwiększających skuteczność realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu:

 • 3 raporty roczne i 1 zbiorczy z monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach;
 • opracowanie zawierające rekomendowane warunki realizacji podstawy programowej;
 • materiały i narzędzia wspomagające dyrektorów w organizacji monitorowania realizacji podstawy programowej w przedszkolach i szkołach;
 • materiały wspomagające nauczycieli w planowaniu i ewaluacji własnej pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, oceniania wspierającego rozwój uczniów, stosowania TIK w nauczaniu przedmiotowym;
 • szkolenia w formie stacjonarnej i e-learningowej dla minimum 24 000 nauczycieli z zakresu planowania i ewaluacji własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej, oceniania wspierającego rozwój uczniów, stosowania TIK w nauczaniu przedmiotowym;
 • sieci współpracy nauczycieli i dyrektorów szkół;

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Zadania Ośrodka Rozwoju Edukacji – Lidera projektu:

 1. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej w przedszkolach i szkołach.
 2. Wsparcie nauczycieli i dyrektorów przedszkoli i szkół w zakresie wewnętrznego monitorowania realizacji podstawy programowej.
 3. Wsparcie nauczycieli przedszkoli i szkól w zakresie planowania i ewaluacji pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.
 4. Promocja zmian w kształceniu ogólnym w przedszkolach, szkołach i środowisku akademickim.

Zadania Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej- Partnera Projektu:

 1. Szkolenia, coaching i kursy e-learningowe nauczycieli. Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych i e-learningowych dla nauczycieli.
 2. Tworzenie sieci współpracy i wspierania nauczycieli i dyrektorów szkół w zakresie realizacji zadań związanych z wprowadzeniem TIK do szkół.

Oprac.: Andrzej Jasiński

 


Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa