Szkolenie w formule warsztatów „Edukacja twórczego doświadczenia, czyli o edukacji przestrzennej w praktyce szkolnej”

Źródło: Photogenica
Źródło: Photogenica

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ORE zaprasza na szkolenie, w ramach którego będzie możliwość rozwijania kompetencji w zakresie edukacji przestrzennej ukierunkowanych na efektywną realizację celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i kierunków polityki oświatowej państwa ze szczególnym zwróceniem uwagi na twórcze zaplanowanie i wdrożenie działań z edukacji przestrzennej w nauczaniu różnych przedmiotów oraz na przygotowanie uczniów do holistycznego i otwartego sposobu uczenia się.

Szkolenie skierowane jest dla nauczycieli wszystkich przedmiotów uczących w szkole podstawowej w klasach 4-8, dla doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką w zakresie edukacji przestrzennej.

Szkolenie realizowane będzie w formule on-line na platformie Google Meet i obejmować będzie trzy warsztaty w dniach 10.05.2024 r., 17.05.2024, 28.05.2024 roku.

Szkolenie jest bezpłatne.

Elektroniczny formularz rejestracji

Rejestracja na szkolenie prowadzona jest do dnia: 6 maja 2024 r. do końca dnia lub do wyczerpania miejsc.

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa