Szkolenie w formule warsztatów Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych

Źródło: Fotolia
Źródło: Fotolia

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ORE zaprasza na szkolenie, w ramach którego będzie możliwość rozwijania kompetencji metodycznych ukierunkowanych na efektywną realizację celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i kierunków polityki oświatowej państwa z uwzględnieniem metod interdyscyplinarnych i projektowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych.

Szkolenie skierowane jest dla nauczycieli przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych na drugim i trzecim etapie edukacyjnym, dla doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania wyżej wymienionych przedmiotów. Szczególnie zapraszamy osoby, które nie uczestniczyły w pierwszej edycji szkolenia.

Szkolenie realizowane będzie w formule on-line na platformie Google Meet i obejmować będzie cztery warsztaty w dniach: 13.05.2024 r., 20.05.2024 r., 27.05.2024 r. i 3.06.2024 r.

Szkolenie jest bezpłatne.

Elektroniczny formularz rejestracji

Rejestracja na szkolenie prowadzona jest do dnia 7 maja 2024 r. do końca dnia lub do wyczerpania miejsc.

Szczegółowy opis i program szkolenia znajdują się w sylabusie kursu.

Ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa