Szkolenie w formule warsztatów „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych”

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ORE zaprasza na szkolenie, w ramach którego będzie możliwość rozwijania kompetencji metodycznych ukierunkowanych na efektywną realizację celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i kierunków polityki oświatowej państwa z uwzględnieniem metod interdyscyplinarnych i projektowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych.

Szkolenie skierowane jest dla nauczycieli przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych na drugim i trzecim etapie edukacyjnym, dla doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania wyżej wymienionych przedmiotów.

Szkolenie realizowane będzie w formule on-line na platformie Google Meet i obejmować będzie cztery warsztaty w dniach 4.03.2024 r., 11.03.2024, 18.03.2024 r. i 25.03.2024 roku.

Szkolenie jest bezpłatne.

Elektroniczny formularz rejestracji

Rejestracja na szkolenie prowadzona jest do dnia: 29 lutego 2024 r. do końca dnia lub do wyczerpania miejsc.

Szczegółowy opis i program szkolenia znajdują się w sylabusie kursu.

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa