Breviarium kanonu kultury. Czym jest i jak z niego korzystać?

Opracowanie zawiera materiał szkoleniowy przygotowujący doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów ds. kształcenia humanistycznego, a w dalszej kolejności  – nauczycieli języka polskiego, filozofii i etyki do korzystania na lekcjach w szkołach ponadpodstawowych z publikacji Breviarium kanonu kultury. 

Breviarium kanonu kultury – opublikowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Wydawnictwem Dębogóra prezentuje fragmenty kanonicznych tekstów literackich przedstawionych w układzie codziennej lektury, rozpisanej na cały rok. Celem Breviarium jest udostępnienie kanonu kultury klasycznej w formie, która dostarcza nauczycielowi narzędzi metodycznych zgodnych z ideą edukacji klasycznej.

Zapraszamy nauczycieli na szkolenia organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i prowadzone przez metodyków i nauczycieli konsultantów w placówkach doskonalenia nauczycieli na temat Breviarium kanonu kultury jako element edukacji klasycznej. Otrzymane materiały każdy uczestnik szkolenia może wykorzystać w pracy dydaktycznej.

Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa