Relacja ze szkolenia pt. Edukacja Klimatyczna dla uczniów klas I-III  szkół podstawowych

Na zdjęciu Marzena Murawska (ORE) i z prawej Monika Wojciechowska (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)
Na zdjęciu Marzena Murawska (ORE) i z prawej Monika Wojciechowska (Ministerstwo Klimatu i Środowiska)

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w dniu 29.11.2023 roku zorganizowali szkolenie pt. Edukacja Klimatyczna dla uczniów klas I-III  szkół podstawowych. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele konsultanci, metodycy edukacji wczesnoszkolnej i przyrody, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przyrody oraz przedstawiciele urzędów zajmujący się edukacja klimatyczną.

Uczestników szkolenia przywitali organizatorzy szkolenia w osobach p. Moniki Wojciechowskiej reprezentującej Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz p. Marzeny Murawskiej przedstawiciela Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Wstępem do szkolenia była prezentacja działań prowadzonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w zakresie edukacji ekologicznej przedstawiona przez p. Adama Kiedrowskiego pracownika Departamentu Edukacji i Komunikacji MKiŚ.

Pierwszą część merytoryczną szkolenia rozpoczął p. prof. dr hab. Piotr Skubała wykładem pt. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, czyli jak uczyć ekologii w szkole podstawowej, w którym akcent położył na 10 zasad edukacji ekologicznej, jako warunków wstępnych skutecznej realizacji założeń edukacyjnych. Wykład był transmitowany on-line, na profilu Ministerstwa Klimatu i Środowiska na platformie Facebook W drugiej części szkolenia zostały przeprowadzone warsztaty przez zespół pracowników Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem p. dr Magdaleny Budziszewskiej. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznali się z zestawem gier i zabaw realizujących kluczowe cele nauczania o człowieku i przyrodzie. Wymiana doświadczeń uczestników szkolenia oraz podsumowanie wydarzenia  zakończyło szkolenie.

Zainteresowane osoby tą tematyką zachęcamy do korzystania z materiałów, które są udostępnione pod poniższymi adresami:

  1. Interaktywne szkolenie
  1. Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Elektroniczna forma jest darmowa.
  2. Strona klimatycznego abc z materiałami dla nauczycieli 

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa