Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce – najnowszy raport FDDS

Źródło: raport
Źródło: raport

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z najnowszym raportem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę opracowanym na podstawie badania, jakie Fundacja prowadzi od 2013 roku.

W raporcie znajdą Państwo m.in.

Jaka jest skala przemocy wobec dzieci i nastolatków w Polsce?

  • Większość dzieci i nastolatków (79%) doświadczyła w swoim życiu choć raz przemocy

lub zaniedbania.

  • W roku poprzedzającym badanie było to 52% respondentów.

Mieszkańcy miast częściej niż mieszkańcy wsi deklarują doświadczenie przemocy rówieśniczej (70% vs 63%).

Jaka jest skala zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci i nastolatków?

Co piąty nastolatek (22%) okaleczał się, a co jedenasty (9%) miał za sobą próbę samobójczą. Dziewczyny częściej niż chłopcy deklarują zarówno samookaleczenia (29% vs 14%), jak i próby samobójcze (14% vs 5%).

Jakie są najbardziej znaczące czynniki ryzyka przemocy?

Spośród badanych czynników ryzyka przemocy najbardziej znaczące okazały się nadużywanie alkoholu przez domownika, choroba psychiczna domownika i używanie narkotyków przez domownika.

Czy osoby doświadczające przemocy podejmują zachowania autodestrukcyjne?

Wyniki badania wskazują na związek między doświadczaniem przemocy a podejmowaniem zachowań autodestrukcyjnych. Na okaleczanie się najsilniej wpływa doświadczenie przemocy rówieśniczej, a na próby samobójcze – doświadczenie wykorzystania seksualnego z kontaktem fizycznym.

Do kogo zwracają się dzieci i nastolatki w trudnej sytuacji?

Osobą, na której wsparcie mogły liczyć dzieci i nastolatki, byli:

  • matka (65%),
  • rówieśnicy spoza rodziny (64%),
  • ojciec (45%),
  • rodzeństwo lub inne dziecko z rodziny (38%),
  • inny dorosły z rodziny (26%),
  • psycholog lub pedagog (13%)
  • oraz nauczyciel lub nauczycielka (11%).

Osiem procent dzieci i nastolatków przyznaje natomiast, że nie miało ani jednej osoby, do której mogło się zwrócić w trudnej sytuacji.

Jakie są najbardziej znaczące zmiany w rozpowszechnieniu przemocy wobec dzieci i nastolatków w ostatnich latach?

Wzrósł odsetek osób, które doświadczyły ze strony rówieśników przemocy fizycznej (z 41% w 2013 r. do 48% w 2023 r.) i przemocy psychicznej (odpowiednio, z 28% do 43%), a spadł odsetek osób, które doświadczyły przemocy fizycznej ze strony bliskich dorosłych (odpowiednio, z 33% do 24%).

Najważniejsze wyniki badań są przetłumaczone na język angielski oraz ukraiński.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 27 października 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa