Webinarium: Uczniowie z Ukrainy na lekcjach języka polskiego – doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w czterogodzinnym webinarium poświęconym metodycznym rozwiązaniom na lekcjach języka polskiego w klasach, w których są uczniowie z Ukrainy.

Spotkanie kierowane jest do nauczycieli konsultantów, nauczycieli metodyków, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Poruszone zostaną kwestie dotyczące zapewnienia:

  • Wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom z Ukrainy uczęszczającym na lekcje języka polskiego
  • Diagnozy umiejętności uczniów uwzględniającą znajomość języka polskiego, literatury i gramatyki.
  • Planowania procesu dydaktycznego w klasie międzykulturowej – cele, metody

i formy pracy, indywidualizacja nauczania.

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM:

  • dla pierwszej grupy 19 czerwca 2023 r. w godzinach od 13.00 – 16.15
  • dla drugiej grupy 21 czerwca 2023 r. w godzinach od 13.00 – 16.15

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapraszamy do rejestracji poprzez podany poniżej link oraz prosimy o przekazanie informacji innym osobom zainteresowanym.

Elektroniczny formularz rejestracji

Ostatnia aktualizacja: 7 czerwca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa