Seminarium Trenerów programu Szkoły dla Rodziców i Wychowawców 25-26 maja 2023

W dniach 25-26 maja odbyło się seminarium Trenerów programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Celem spotkania było omówienie działań podjętych przez Trenerów programu w ostatnim roku oraz podzielenie się doświadczeniami z realizacji Programu w poszczególnych regionach Polski. Dużo rozmawialiśmy o planach na najbliższy rok a także potrzebie uporządkowania standardów programu. Przedmiotem rozważań było także odniesienie się do proponowanych zmian w zasadach realizacji programu, które mają na celu uszczegółowienie zasad funkcjonowanie Programu. Podczas seminarium odbyły się także warsztaty z empatycznej komunikacji wg Marshalla Rosenberga z zakresu odczytywania potrzeb u słuchacza-ucznia.

Mamy nadzieję, że pomysły wypracowane podczas seminarium rozwiną się w owocne działania, z korzyścią dla uczestników warsztatów programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa