Aktywności ludyczne z wykorzystaniem technologii cyfrowej na lekcjach języka francuskiego

Dziewczyna trzymająca tabliczkę z napisem oui
Źródło: fotolia
Dziewczyna trzymająca tabliczkę z napisem ouiŹródło: fotolia

Na szkolenie Aktywności ludyczne z wykorzystaniem technologii cyfrowej na lekcjach języka francuskiego serdecznie zapraszamy czynnych zawodowo i pracujących w systemie edukacji (w publicznych placówkach) doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i nauczycieli języka francuskiego, nauczających młodzież w wieku od 13 do 18 lat. Szkolenie (w całości w języku francuskim) poprowadzi Emmanuel Zimmert, specjalista ds. współpracy dotyczącej języka francuskiego  w Danii, ekspert CAVILAM ds. narzędzi cyfrowych i materiałów edukacyjnych przeznaczonych do nauczania języka francuskiego.

Elektroniczny formularz rejestracji 

Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa