Szkolenie „Ocenianie alternatywne i stałe zgodnie z założeniami dokumentów ESOKJ i Companion Volume”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie organizowane we współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych w Graz (ECML), którego celem jest zapoznanie uczestników z ocenianiem zgodnym z ESOKJ (CEFR) oraz dokumentem uzupełniającym (Companion Volume) w zakresie oceniania alternatywnego i stałego w odniesieniu do sposobów komunikacji w języku obcym.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, nauczycieli języków obcych II i III etapu edukacyjnego zainteresowanych tematyką oceniania umiejętności językowych w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

W trakcie szkolenia uczestnicy:

  • zapoznają się z ocenianiem zgodnym z ESOKJ (CEFR) oraz dokumentem uzupełniającym (Companion Volume) w zakresie oceniania alternatywnego i stałego w odniesieniu do sposobów komunikacji w języku obcym
  • omówią przydatność ww. sposobów oceniania z uwzględnianiem kontekstu lokalnego
  • wypracują materiały wspierające ocenianie stałe
  • podzielą się doświadczeniem i dobrą praktyką w zakresie oceniania umiejętności językowych uczniów.

Szkolenie prowadzone będzie przez ekspertów ECML w języku angielskim. Wymagana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikacyjnym. Zapraszamy maksymalnie po dwie osoby z jednej placówki.

Szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu.

Szkolenie rozpoczyna się obiadem 22 listopada i kończy obiadem w dniu 24 listopada.

Termin: 22–24 listopada 2022 r.

Miejsce: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Centrum Szkoleniowe 05-070 Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Więcej informacji oraz elektroniczny formularz zapisu na szkolenie

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa