CLIL w językach innych niż angielski

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Grazu ogłasza nabór na warsztaty poświęcone tematyce CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning, tłum. zintegrowane kształcenie językowo-przedmiotowe) w zakresie języków innych niż język angielski, które odbędą się w dniach 16−17 listopada 2022 r. w Grazu w Austrii.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu, którego celem jest wdrożenie CLIL na wszystkich etapach edukacyjnych na lekcjach języków obcych innych niż angielski oraz innych przedmiotów edukacji szkolnej. CLIL jest postrzegany jako część edukacji międzykulturowej i jako narzędzie promowania pluralistycznego podejścia do nauki języków.

Warsztaty będą okazją do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi wypracowanymi w ramach projektu, przydatnymi w procesie wdrażania CLIL w różnorodnych kontekstach edukacyjnych.

Koszty podróży, zakwaterowania i uczestnictwa refundowane są przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych. Termin zgłoszeń upływa 10 września br.  Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybrana jedna osoba.

Szczegółami dotyczące warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są poprzez kontakt mailowy: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl

Szczegółowe informacje o projekcie

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa